Nieuws

Een nieuwe leerstijl…

In veel landen in Azie onderwijzen leraren, dominee’s en andere leiders door te praten. Vaak wordt er een half uur of langer gepraat en vervolgens gaan de mensen naar huis en hoopt iedereen dat ze het geleerde onthouden en dat het wordt toegepast in hun leven. ‘Mensen hebben tijd nodig om het geleerde voor zichzelf te verwerken’, aldus een van mijn leraren.

Tijdens bijeenkomsten zie je dan dat jongeren verveeld zijn en soms bijna in slaap vallen. Dit was een van de redenen om na te denken hoe we mijn studenten meer konden betrekken tijdens een bijeenkomst. We dachten aan kleine groepjes waarin ze samen doorpraten over een bepaald onderwerp.

Een paar weken geleden heb ik daarom met een aantal van mijn studenten een training gevolgd. De leider legde met behulp van onderstaande piramide uit hoe mensen leren en dingen onthouden. piramide-sousaMet name door samen te discussieren, dingen zelf te doen en toe te passen, onthouden mensen dingen. De leider legde met behulp van een Powerpoint de bijbehorende theorie uit, en stelde vragen. De studenten leerden het verschil tussen open en gesloten vragen en oefenden in het stellen van open vragen. Daarna deden we een demonstratie hoe het in de praktijk werkt. Tenslotte gingen de studenten in kleine groepjes uiteen en gingen ze het zelf oefenen en dus gelijk toepassen in de praktijk.

Het was mooi om te zien hoe de studenten het oppakten en het belang van deze leerstijl gingen inzien. Bij de evaluatie werden nog een aantal vragen gesteld hoe nu om te gaan met lastige situaties/studenten.

Komende zaterdag gaan vijf van hen het echt in de praktijk brengen. Ik heb het onderwerp en de vragen voorbereid en ik hoop dat ze daar gedurende een uur over kunnen doorpraten en het dan echt kunnen toepassen in hun leven!